Tűzvédelem

Tűzvédelmi szolgáltatás keretében vállaljuk:

 1. Folyamatosan ellenőrizzük az intézmény/szervezet tűzvédelmi helyzetét, meghatározott rendszerességgel ellenőrzést (tűzvédelmi bejárás) végzünk.
 2. Ellenőrző és elemző tevékenységet végzünk a veszélyforrások feltárása érdekében, az észlelt hiányosságok megszüntetésére javaslatot teszünk.
 3. Alkalomszerűen ellenőrizzük a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést foganatosítunk.
 4. Kérésre az érintett vezetőkkel együtt meghatározzuk a tűzveszéllyel járó munkavégzés biztonsági feltételeit.
 5. A biztonságos munkavégzést veszélyeztető munkakörülmény megszüntetése érdekében a munkavezetőnél azonnali intézkedést kezdeményezünk.
 6. Oktatási tematikát készítünk, és kérésre elvégezzük a munkavállalók előírt tűzvédelmi oktatását.
 7. Kérésre gondoskodunk a megfelelő mennyiségű- és minőségű tűzoltóeszköz, tűzvédelmi felszerelés beszerzéséről, a szabályzatban előírt helyekre történő felszereléséről.
 8. Nyilvántartjuk, és rendszeresen ellenőrizzük, a tűzvédelmi berendezéseket, készülékeket, jelezzük az intézkedésre jogosult felé a hiányosságokat.
 9. Részt veszünk  az Intézmény/szervezet területén tevékenységével összefüggésben keletkezett tűzesetek kivizsgálásában.
 10. Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tartunk a területileg illetékes tűzvédelmi hatósággal, hivatásos tűzoltósággal.
 11. Kérésre részt veszünk a tűzvédelmi hatóság ellenőrzésein, szemléin, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést kezdeményezünk.
 12. Kérésre gondoskodunk arról, hogy az Intézmény/szervezet a tűzvédelmi helyzetre kiható változás, átalakítás megkezdése előtt 15 nappal az illetékes hivatásos tűzoltósághoz bejelentésre kerüljön.
 13. Elkészítjük az Intézményre/szervezetre vonatkozóan a következőket:
  • tűzvédelmi szabályzatot,
  • tűzveszélyességi osztályba sorolást,
  • szükség esetén a tűzriadó tervet és a helyszínrajzot,
  • szükség esetén, kiürítési számítást végzünk,
  • továbbá javaslatot teszünk a szükség szerinti módosítására,
  • biztosítjuk a naprakész állapotukat.
  • Kérésre gondoskodunk arról, (rendezvény esetén) hogy ahol szükséges, az Egyedi Tűzvédelmi Utasítás kiadásra kerüljön.
 14. A tűzvédelemmel kapcsolatos dokumentációk meglétét ellenőrizzük.
 15. Tűzvédelmi ügyekben közreműködünk, kérésre állásfoglalást nyilvánítunk.

Keresés